در حال انتقال اطلاعات از سرور های آلمان به داخل کشور در حال بهبود کیفیت موارد زیر :

 

1- افزایش 5 برابری سرعت و کیفیت

2- افزایش محسوس پایداری و آپ تایم

3- افزایش امکان دسترسی بازدیدکننده ها به وب سایت در هر لحظه

4- رفع اختلالات لحظه ای در درگاه بانکی وب سایت

5- تثبیت قیمت